109.       1. Granite stone ashtray 2. Zebra Stone ashtray 3. Fasal stone ashtray
(1) 6 x 2 (2) 4 x 1 (3) 5 x 2 (4) 5 x 2  (5) 5 x 1 (6) 5 x 2